Đăng nhập
© Bản quyền thuộc về Trường Cao Đẳng Y Tế Trà Vinh, Powered by Viet IT teamwork
Trường Cao đẳng Y Tế Trà Vinh
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC In Email

THÔNG BÁO 

TẤT CẢ SINH VIÊN CÁC KHỐI LỚP ĐƯỢC NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 17/02/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 29/02/2020

 

 

 

 

 
Tuyên truyền phòng dịch In Email