Khoa/Chuyên Ngành: Thông tin ngành chung
Y sỹ - Y học dự phòng

Trình độ đào tạo: Y sỹ trung cấp.

Nhóm ngành nghề: Khoa học sức khoẻ.

Ngành đào tạo: Y sỹ, định hướng Y học dự phòng.

Chức danh tốt nghệp: Y sỹ, định hướng Y học dự phòng.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm (theo niên chế).

Mục tiêu chung

Đào tạo người cán bộ y tế có kiến thức, kỹ năng chuyên môn y học ở trình độ cao đẳng, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tin thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, có đủ sức khoẻ, không ngừng học tập để nâng cao trình độ. Thực hiện được các kỹ năng:

- Thực hiện việc thăm, khám và chữa một số bệnh và một số chứng bệnh thường gặp.

- Phát hiện và xử trí các trường hợp cấp cứu thông thường, bệnh thông thường tại tuyến y tế cơ sở.

- Làm được một số thủ thuật (theo quy định của Bộ Y tế), chăm sóc bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng.

- Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá khả năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.

-Tổ chức thực hiện các chương trình y tế, phát hiện dịch bệnh sớm, lập kế hoạch, triển khai thực hiện phòng chống dịch.

- Truyền thông giáo dục sức khoẻ; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia giải quyết  những vấn đề sức khoẻ ở tuyến y tế cơ sở.


Cập nhật ngày: 19-12-2009


Các bài viết cũ hơn
Điều dưỡng đa khoa trung cấp  (19-12-2009)
Y sỹ - Y học cổ truyền  (19-12-2009)
Dược sỹ trung cấp  (19-12-2009)
Cao đẳng điều dưỡng đa khoa  (19-12-2009)