Khoa/Chuyên Ngành: Thông tin ngành chung
Y sỹ - Y học cổ truyền

 

Trình độ đào tạo: Trung cấp.

Nhóm ngành nghề: Khoa học sức khoẻ.

Ngành đào tạo: Y sỹ - Y học cổ truyền.

Chức danh tốt nghệp: Y sỹ - Y học cổ truyền.

Thời gian đào tạo: 2 năm (theo niên chế).

Mục tiêu:

Đào tạo người cán bộ y tế có kiến thức, kỹ năng chuyên môn y học ở trình độ cao đẳng, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tin thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, có đủ sức khoẻ, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.


Cập nhật ngày: 19-12-2009


Các bài viết cũ hơn
Y sỹ - Y học dự phòng  (19-12-2009)
Điều dưỡng đa khoa trung cấp  (19-12-2009)
Dược sỹ trung cấp  (19-12-2009)
Cao đẳng điều dưỡng đa khoa  (19-12-2009)