Giới thiệu về Trường PDF. In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 15 Tháng 12 2009 14:04

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TRÀ VINH

Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số 2274/QĐ-BGDĐT, ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu:

- Điều dưỡng,

- Hộ sinh,

- Dược,

- Y sỹ,

- Kỹ thuật viên y học,

- Và nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao Y tế Trà Vinh ĐC: Số 7, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ĐT: (0294) 3765342 , FAX: (0294) 3855860, website: www.tvmc.edu.vn


Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 18 Tháng 8 2019 01:23