Trang chủ Tin xã hội
Chọn ngôn ngữ:

Đăng nhậpTin nhanh


© Bản quyền thuộc về Trường Cao Đẳng Y Tế Trà Vinh, Powered by Viet IT teamwork
Trường Cao đẳng Y Tế Trà Vinh
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TCCN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013 In Email
UBND TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Số: 53/TB-CĐYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Trà Vinh, ngày 11  tháng 3 năm 2013

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013

 

 

            Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-CĐYT ngày  11 tháng 3 năm 2013 của Hiệu

trưởng Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh về việc tổ chức tuyển sinh trung cấp

chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2013, Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh thông

báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy năm 2013  như

sau:

 

1. Tên trường, mã trường đăng ký tuyển sinh:

 

            - Tên trường: Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh.

            - Mã trường tuyển sinh TCCN: 5802.

 

            - Địa chỉ: Số 07, Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh

Trà Vinh.

 

            - Điện thoại tuyển sinh: 074 3855815, FAX: 074 3855860.

            - E-Mail tuyển sinh trường CĐYT Trà Vinh: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

            - Website trường CĐYT Trà Vinh: www.tvmc.edu.vn

            - Website Bộ GD&ĐT: http://thi.moet.gov.vn (cổng thông tin thi và

tuyển sinh đại học, cao đẳng, TCCN, THPT)

 

2. Ngành tuyển, chỉ tiêu, vùng tuyển và hình thức tuyển sinh:
 

 

Ngành tuyển

 

Mã ngành

 

chỉ tiêu

 

dự kiến

 

Vùng tuyển

 

Hình thức tuyển

 

Điều dưỡng

 

01

300

Trong và ngoài

tỉnh Trà Vinh

Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương của 2 môn: Toán và Hóa (Trường hợp năm thi tốt nghiệp không thi môn Hóa thì dùng kết quả thi tốt nghiệp của môn Sinh trong kỳ thi đó để thay thế).

Y sỹ - Y học dự phòng

 

02

Dược sỹ

 

03


3. Điều kiện, đối tượng tuyển: 

            -  Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

              - Có đủ điều kiện dự tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo

dục và Đào tạo.

             - Có đủ điều kiện sức khỏe theo tiêu chuẩn của ngành để học tập, phục

vụ lâu dài trong ngành Y tế.

            - Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn quy định. 

4. Phát hành và nhận hồ sơ: 

4.1 Phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển:

             - Theo hệ thống  Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT từ ngày

 11/3/ 2013  đến 17 giờ ngày 19/7/ 2013  (trong thời hạn trên, nếu

Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT ngừng nhận, hồ sơ sẽ

được tiếp tục phát hành và nhận tại trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

cho đến hết thời hạn).        

            - Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Cao đẳng Y tế Trà

Vinh theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh: số 07

- Quốc lộ 53 - khóm 4 - phường 5 - thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh

hoặc qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hay dịch vụ chuyển

phát ưu tiên. Điện thoại liên hệ 0743.855.815

  4.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

              - Hồ sơ dự tuyển trung cấp chuyên nghiệp  2013  theo mẫu của Bộ Giáo dục

và Đào tạo. 

            - 02 ảnh 4x6 (không tính ảnh dán trên hồ sơ), các ảnh phải chụp không

quá 6 tháng, phía sau ghi rõ họ tên, năm sinh, hộ khẩu.

            - 02 bao thư có dán tem , ngoài bìa thư ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện

thoại để trường dễ liên lạc đến thí sinh nhanh và chính xác.

              - Đối với các thí sinh có hưởng các chế độ ưu tiên theo quy chế tuyển sinh

hiện hành phải nộp bản sao có công chứng các giấy chứng nhận ưu tiên, nộp

kèm với hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

            - Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có công chứng).

            - Bảng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có công chứng).

- Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển.

 

            * Lưu ý: Trường hợp các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT hoặc tương

đương năm 2013  được nợ trong hồ sơ: bảng điểm tốt nghiệp THPT hoặc tương

đương, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, nhưng phải nộp

bổ sung trước ngày 19/7/2013 tại trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh qua

đường bưu điện chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc đến

nộp trực tiếp tại trường (nếu quá thời gian trên nhà Trường sẽ không nhận và

 

không xét tuyển những thí sinh thiếu bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp

 

THPT hoặc tương đương)

 

5. Thời gian học tập: tập trung 02 năm, đào tạo theo niên chế.

Riêng đối với ngành Y sỹ - Y học dự  phòng thời gian học là 2 năm 6

tháng: 2 năm đầu học chương trình đào tạo Y sỹ (cấp bằng tốt nghiệp

Y sỹ), 6 tháng sau học chương trình đào tạo chuyên khoa Y học dự

phòng (cấp chứng chỉ).

 

6. Lệ phí hồ sơ xét tuyển: 

            - Lệ phí xét tuyển theo qui định hiện hành của liên bộ Tài chính, Bộ Giáo

dục và Đào tạo là:  30.000đồng/hồ sơ.

            - Lệ phí xét tuyển nộp cùng với hồ sơ.

  7. Học phí: 

            - Thực hiện theo quy định hiện hành về thu học phí đối với hệ trung cấp

chuyên nghiệp hệ chính quy.

            - Học sinh có thể chọn hình thức nộp học phí: vào đầu học kỳ (mỗi năm

học có hai học kỳ), đầu năm học hoặc trọn năm học.

            - Chế độ miễn, giảm học phí thực hiện theo quy định hiện hành.

            Trên đây là thông báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

năm 2013 của trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);

- Sở GDĐT tỉnh Trà Vinh (để b/c);

- Các phòng Giáo dục huyện, thành phố;

- Các trường THPT, các trung tâm GDTX huyện, TP;

- Các phòng, khoa trực thuộc;

- Website trường, Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

  

Lương Văn Minh

 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013 In Email

 

              UBND TỈNH TRÀ VINH
         TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

   Số: 52/TB-CĐYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Trà Vinh, ngày 11 tháng 3  năm 2013

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013
 

            Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-CĐYT ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Hiệu

trưởng trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh về việc tổ chức tuyển sinh cao đẳng hệ

chính quy năm 2013. Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh thông báo tuyển sinh cao

đẳng hệ chính quy năm 2013  như sau:

 

1. Tên trường, mã trường đăng ký tuyển sinh:

             - Tên trường: Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh.

            - Ký hiệu trường: YTV

            - Khối thi: B

            - Mã ngành:

                        + Điều dưỡng: C720501

                        + Dược sỹ:       C900107

                        + Hộ sinh:        C720502

            - Địa chỉ: Số 07, Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

            - Điện thoại tuyển sinh: 074 3855815, FAX: 074 3855860.

            - E-Mail tuyển sinh trường CĐYT Trà Vinh: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

            - Website trường CĐYT Trà Vinh: www.tvmc.edu.vn

            - Website Bộ GD&ĐT: http://thi.moet.gov.vn (cổng thông tin thi và

tuyển sinh đại học, cao đẳng, TCCN, THPT)

 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành tuyển, vùng tuyển và hình thức tuyển sinh:

             - Chỉ tiêu dự kiến: 200 chỉ tiêu

            - Ngành tuyển: Điều dưỡng, Dược sỹ và Hộ sinh. Trong đó, ngành

Hộ sinh chỉ  tuyển nữ.

            - Vùng tuyển: trong và ngoài tỉnh

            - Hình thức đào tạo: chính quy

            - Thời gian học tập: tập trung 3 năm, đào tạo theo niên chế.

            - Khối thi: khối B, gồm các môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học theo quy

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            - Hình thức tuyển: Xét tuyển nguyện vọng của thí sinh dựa trên kết

quả kỳ thi đại học hoặc cao đẳng khối B theo đề thi chung của Bộ Giáo dục

và Đào tạo năm 2013 trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Điểm dự xét tuyển không dưới mức điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo

dục và Đào tạo. Trường không xét tuyển kết quả của những trường thi đề riêng.

 

3. Điều kiện, đối tượng tuyển:

             -  Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

             - Có đủ điều kiện dự tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ

Giáo dục và Đào tạo.

             - Có đủ điều kiện sức khỏe theo tiêu chuẩn của ngành để học tập, phục

vụ lâu dài trong ngành Y tế.

            - Trường tuyển sinh rộng rãi các thí sinh trong và ngoài tỉnh.

 

 4. Quy định về hồ sơ dự tuyển, quy trình xét tuyển: 

4.1. Phát hành và nhận hồ sơ:

              - Các thí sinh muốn dự tuyển vào Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh phải

đăng ký dự thi kỳ thi Đại học hoặc Cao đẳng khối B theo đề thi chung của Bộ

Giáo dục và Đào tạo năm 2013, và ghi nguyện vọng 1 (theo mã ngành đã

chọn) vào trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh.

              - Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển theo hệ thống của Sở

Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT: từ ngày 11/3/2013  đến 17.00 giờ

ngày 11 /4/2013.

              - Sau thời gian trên thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại các trường

Đại học, Cao đẳng có tổ chức thi: từ ngày 12/4/2013  đến 17.00 giờ

ngày 19/4/2013. 
    

             - Nộp một bản photocopy (có công chứng) mặt trước phiếu đăng ký dự

thi (ĐKDT) số 1 cho trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh từ ngày phát hành hồ sơ

đến hết ngày 19/4/2013 theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế

Trà Vinh: số 07 - Quốc lộ 53 - khóm 4 - phường 5 - thành phố Trà Vinh - tỉnh

Trà Vinh hoặc nộp trực tiếp tại Trường trong giờ hành chính hoặc qua đường

bưu điện. Điện thoại liên hệ 0743.855.815. 

   

4.2. Xét tuyển:  

            - Căn cứ kết quả thi Đại học hoặc Cao đẳng khối B năm 2013 và nguyện

vọng 1 của thí sinh. Căn cứ quy định điểm sàn của hệ cao đẳng năm 2013  của

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường xét tuyển theo đúng quy định của quy

chế tuyển sinh hiện hành. Bắt đầu xét tuyển và công bố kết quả nguyện vọng

1 chậm nhất là ngày 20/8/2013.

 

            - Sau khi xét tuyển nguyện vọng 1, nếu còn chỉ tiêu nhà trường sẽ có

thông báo cụ thể về quy trình, thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các lần

tiếp theo trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Website của trường hoặc

Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hạn chót ngày 30/10/2013.

 

5. Lệ phí hồ sơ xét tuyển: 

            - Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí dự thi, lệ phí đăng ký xét tuyển theo qui

định hiện hành của liên bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

6. Học phí: 

            - Thực hiện theo quy định hiện hành về thu chi học phí cao đẳng hệ chính

quy. 

            - Sinh viên có thể chọn hình thức nộp học phí: vào đầu mỗi học kỳ hoặc đóng

trọn năm học.

             - Chế độ miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành.

            Trên đây là thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2013 của

trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);

- Sở GDĐT tỉnh Trà Vinh (để b/c);

- Các phòng Giáo dục huyện, thành phố;

- Các trường THPT, các trung tâm GDTX

huyện, TP;

- Các phòng, khoa trực thuộc;

- Website trường; Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Lương Văn Minh

 

 

 
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG CAO ĐẲNG In Email
Thứ sáu, 23 Tháng 11 2012 08:14

Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung cao đẳng chính quy năm 2012 như sau:

1. Tiếp tục nhận Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung cao đẳng chính quy các ngành Điều dưỡng và Dược đối với các thí sinh có kết quả thi tuyển đại học, cao đẳng năm 2012, khối B theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều kiện để nộp hồ sơ phải có phiếu đăng ký nguyện vọng (bản chính có dấu đỏ), có điểm dự tuyển từ mức điểm sàn cao đẳng khối B trở lên. Cụ thể về điểm đối với các thí sinh là HSPT-KV3 là 11,0 điểm, giảm lần lượt giữa các khu vực ưu tiên là 0,5 điểm, giữa các đối tượng ưu tiên là 1,0 điểm.

2. Đồng thời, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 6977/BGDĐT, ngày 19/10/2012 về chính sách đặc thù trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Trường Cao đẳng Y tế Trà Vin thông báo mức điểm tuyển, điều kiện xét tuyển cho các thí sinh thuộc đối tượng của công văn trên.

Vào đây xem chi tiết nội dung thông báo tuyển thí sinh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

3. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho kỳ xét nguyện vọng bổ sung trên là:

- Ngành Điều dưỡng: 150 chỉ tiêu.

- Ngành Dược: 60 chỉ tiêu.

4. Mọi chi tiết cần biết thêm, thí sinh có thể liên hệ với Phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ - Quan hệ quốc tế Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh. Điện thoại: 0743.855815.

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 3

Quảng cáo, logo của đối tác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm thông minh

Hỗ trợ trực tuyến

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay429
mod_vvisit_counterHôm qua474
mod_vvisit_counterTuần này1861
mod_vvisit_counterTuần rồi4199
mod_vvisit_counterTháng này11959
mod_vvisit_counterTháng trước18536
mod_vvisit_counterTổng cộng685925